ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΟΜΚΩ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΥΑΓΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 26-03-2024. more
ΗΜΕΡΙΔΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
«Εξήντα Χρόνια από την έναρξη των Απελάσεων Ελλήνων Υπηκόων από την Πόλη ως κορύφωση των παραβιάσεων Διεθνών Συνθηκών κατά της Ελληνορθόδοξης Μειονότητας». more
CONFERENCE 60 TY YEARS OF START OF DEPORTATIONS OF MEMBERS OF GREEK MINORITY OF ISTANBUL
“Sixty years of the start of Deportation of the Etablis Greek Citizens from Istanbul and intensifying of the violations of the International Treaties against the Greek-Orthodox Minority”. more

e-mail σας:  

Θέμα:

Κείμενο: