Έκθεση Πεπραγμένων ΟιΟμΚω Γ.Σ. 20.01.2018
Η Εγκριθείσα Έκθεση από την Γενική Συνέλευση των Δραστηριοτήτων του Δ.Σ. της ΟιΟμΚω για το έτος 2017. . more
Ανακοίνωση ΟιΟμΚω για το "Μακεδονικό"
Ο αλυτρωτισμός αποτελεί μέσο εξυπηρέτησης επεκτατικών συμφερόντων κατά της ειρήνης . more

e-mail σας:  

Θέμα:

Κείμενο: